Merverdiavgift på tjenester virksomheten har kjøpt fra utlandet

Har du kjøpt eller planlegger du å kjøpe fjernleverbare tjenester fra utlandet? Hvordan vite hva som er fjernbasert?

Her er noen eksempler:

  • Markedsføringsannonser fra for eksempel Google eller Facebook
  • Programvare eller programvarelisenser
  • Utvikling av nettsider og programvare
  • Leie av domener og nettsider
  • Juridisk rådgivning
  • Konsulent- og rådgivningstjenester